På jakt efter den tid som flytt

Enligt Skillinges hemsida kan Skillinge varit ett fiskeläge ända sedan folkvandringstiden 400 – 800 år e Kr.

Och fisket har varit viktigt i alla tider, även in i modern tid. Inte minst för de bönder som inte hade tillräcklig inkomst från jorden. En del kanske hade, som min morfar, fiskevatten kopplat till gården. Historier berättas om hur han med båda benen brutna tog sig ut i båt för att ta in ålryschorna. Båten roddes av mina två morbröder som inte var särskilt gamla…

Hamnen var inte så stor från början. Men i takt med att båtarna blev större ökade behovet av en större hamn. Vad jag förstår muddrades och byggdes den ut under slutet av 50-talet. Glansår med stort fiske från 50-70-talet. Sedan avtog fisket mer och mer då konkurrensen blev större med modernare teknik och bättre båtar.

Det är fint att det finns båtar kvar i hamnen och fiskare som fortfarande är verksamma trots att det är ett krävande och farligt yrke.

Längs havet från hamnens vänstra sida går fina promenadstråk med havet på ena sidan och vackra fält på andra…härliga stråk för avkoppling och återhämtning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share