Mellan husen, på väg ner till Favör, ligger lekplatsen. Den har legat där så länge jag kan minnas. Då tror jag att det fanns en...